Praca na drabinie na wysokości powyżej 2 metrów

Praca na wysokości

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp a konkretnie § 105 tegoż rozporządzenia,  pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

  1. osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
  2. wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Istotnym jest zwrócenie uwagi, iż obowiązujące przepisy prawne w Polsce wyszczególniają dwie „wysokości”, co do których należy przedsięwziąć pewne obowiązki podczas prac na drabinie. Są to prace wykonywane na wysokości do 2 metrów i powyżej 2 metrów

Praca na wysokości do 2 metrów

Zgodnie z § 108 rozporządzenia, przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

  • drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Praca na wysokości powyżej 2 metrów

Zgodnie z § 110 rozporządzenia przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i  klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

  • przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;
  • zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.);
  • zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.

Drabina jako urządzenie

Przy organizowaniu i realizacji prac na drabinie, należy wziąć również wymagania określone w rozporządzeniu dotyczącym minimalnych wymagań w zakresie bhp podczas użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ninety one − eighty three =