Praca zdalna a wypadek przy pracy

Praca zdalna

Ustawa o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła dla pracodawców możliwość kierowania pracowników do wykonywania pracy w sposób zdalny.

Sama praca zdalna nie została jednak w żaden sposób uregulowana, pozostawiając tym samym bardziej szczegółowe regulacje w gestii samych pracodawców. Ustawa wskazuje jedynie, że praca zdalna to wykonywanie pracy przez czas oznaczony poza jej miejscem stałego wykonywania.

Do tej pory praca zdalna przyjmowała zazwyczaj charakter benefitu pracowniczego, natomiast w dobie zagrożenia epidemicznego stała się powszechnym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo pracy.

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej

Samo wykonywanie pracy zdalnej nie będzie zmieniało warunków postępowania powypadkowego bowiem jedyną różnicą jest tylko (aż?) zmiana miejsca wykonywania pracy przez pracownika.

W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego w dalszym ciągu, zarówno pracodawcę jak i pracownika, obowiązują przepisy postępowania powypadkowego i określone, zakładowe zasady bhp w tym zakresie (oczywiście odpowiednio dostosowane do sytuacji).

Wobec powyższego należy więc pamiętać o przeprowadzeniu standardowego postępowania powypadkowego i przede wszystkim ocenie danego zdarzenia, czy spełnia kryteria ustawowe definicji wypadku przy pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sixty six − fifty nine =