Prace na wysokości

Praca szczególnie niebezpieczna

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Rozumie się przez to bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Przypomnijmy, że w przypadku wystąpienia prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie, należy:

a) zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami

b) zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające

c) prowadzić odpowiednią organizację pracy obejmującą instruktaż, który określa imienny podział pracy, kolejność wykonywanych działań, wymagania bhp podczas określonych zadań.

Prace na wysokości

Definicja pracy na wysokości

Praca na wysokości jest to praca wykonywana na powierzchni 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się:

a) pracy na powierzchni, jeżeli pracownik osłonięty jest ze wszystkich pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi do wysokości co najmniej 1,5 m

b) wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia ochronne chroniące przed upadkiem z wysokości

Organizacja prac na wysokości

Prace na wysokości muszą być organizowane w sposób eliminujący zajmowanie wymuszonej pozycji ciała oraz wychylanie się poza poręcz balustrady lub urządzenia, na którym stoi pracownik. Na powierzchniach wzniesionych pow. 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, muszą być zainstalowane balustrady z poręczą umieszczoną na wysokości co najmniej 1,1 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz poprzeczką pomiędzy poręczą a deską krawężnikową lub innym wypełnieniem uniemożliwiającym upadek z wysokości. Balustradą tą wygradza się również otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, umieszczone poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, a także wszelkie otwory na szyby dźwigów, drzwi, okna, krawędzie stropów.

Praca na wysokości powyżej 2 metrów

Przy pracach na drabinach, podestach roboczych, klamrach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, niewymagających wychylania się poza obrys urządzenia przez pracownika, należy zapewnić:

a) stabilność urządzeń oraz ich wytrzymałość na dany rodzaj obciążenia,

b) pomost roboczy posiadał wystarczającą powierzchnię dla pracowników, materiałów i narzędzi, podłogę, która jest stabilna i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, oraz umieścić w widocznym miejscu informację o dopuszczalnym obciążeniu.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach powyżej 2 m od poziomu podłogi lub ziemi oraz na podestach ruchomych należy zapewnić:

a) bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i poziomej,

b) stabilność rusztowań i ich wytrzymałość na stosowane obciążenia,

c) dokonać odbioru technicznego rusztowania.

Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, przy demontażu rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach pow. 2 m od poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego należy:

a) sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń w szczególności ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidzianą zmianą położenia a także stan techniczny urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

b) zapewnić pracownikom sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,

c) zapewnić stosowanie hełmów ochronnych,

d) jeżeli zachodzi konieczność wychylania się pracownika poza obrys urządzenia lub poręcz ochronną, stosuje się również wymagania podane wyżej.

Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica ta nie może być zainstalowana dalej niż 0,4 m od osi drabiny.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej na wysokości ok. 1,5 m wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia. To samo – odpowiednio-tyczy się stanowiska przemieszczanego w pionie (montaż linki do prowadnicy pionowej a długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie może przekraczać 1,5 m)

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych, powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Prowadnica ta musi umożliwiać przesuwanie aparatu samohamującego. Odchylenie prowadnicy nie może przekraczać 2 m. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki z aparatem samohamującym nie może przekraczać 0,5 m.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

One comment

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− two = six