Przepisy BHP

Przepisy BHP

Przepisy BHP to publikacja zawierająca ujednolicone (przez autora) teksty aktów prawnych dotyczących obszaru BHP.

Obszar BHP, który obejmuje publikacja Przepisy BHP zawiera akty wykonawcze do ustawy Kodeks pracy wydane na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy.

Zbiór przepisów BHP

Publikacja Przepisy BHP stanowi tym samym unikatowy na rynku zbiór rozporządzeń obowiązujących w różnych sektorach gospodarki. Inaczej akty te zwane są rozporządzeniami branżowymi.

Publikacja Przepisy BHP zawiera więc ujednolicone akty prawne dotyczące:

a) ogólnych przepisów bhp,
b) maszyn i urządzeń technicznych,
c) prac wykonywanych w różnych gałęziach gospodarki (m.in. metalurgia, budownictwo, przemysł rolno-spożywczy)
d) czynników szkodliwych i uciążliwych,
e) prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych, w tym regulacje odnoszące się do magazynowania butli gazowych,
f) szkolnictwa.

Przepisy BHP. Dlaczego warto?

Korzystając publikacji Przepisy BHP masz pewność, że nie pominiesz wykonawczych aktów prawnych wydanych na podstawie Kodeksu pracy, dotyczących określonych rodzajów prac i określonych rodzajów przemysłu.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem i higieną pracy – inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy, wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów kształcących się w zawodzie pracownika służby bhp.

Wydanie III pod nową nazwą, zaktualizowane i rozszerzone o dodatek, który wskazuje na dodatkowe akty prawne wydane na podstawie nie istniejącej już podstawy prawnej, ale nadal obowiązujące w określonych sektorach gospodarki.

Przepisy BHP. Zbiór. Zawartość publikacji

Przepisy BHP. Zbiór – ebook

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− one = five