Szatnia pracownicza musi być wydzielona

Czy szatnia może znajdować się na korytarzu?

Czy wobec braku miejsca w szatni ze względu na rozmiar szafek, można część z nich ulokować na korytarzu?

Urządzanie szatni pracowniczych

Zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Mając na uwadze brzmienie przytoczonego przepisu, nie można umiejscawiać szafek pracowniczych poza szatnią w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest korytarz zakładu pracy.

Jeżeli ze względu na brak miejsca dla kilku szafek w obecnie istniejącej szatni nie można pomieścić wszystkich szafek, należy podjąć działania organizacyjne mające na celu powiększenie dotychczasowej szatni lub wydzielenie dodatkowego pomieszczenia, zachowując przy tym wszystkie wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eight × one =