Termin wnoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Uprawnienia pracownika dotyczące treści protokołu powypadkowego

Zgodnie z §11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Rozporządzenie tym samym nie reguluje terminu, w jakim poszkodowany pracownik może wnieść uwagi i zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.

Zapoznawanie z treścią protokołu powypadkowego

Podstawowym prawem pracownika i jednocześnie obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Jest to obowiązek bezwzględny, który dodatkowo musi być potwierdzony przez pracownika lub członka rodziny zmarłego pracownika własnoręcznym podpisem, umieszczonym w pkt 13 protokołu powypadkowego. Dodatkowo pracownik w tym samym punkcie własnoręcznie potwierdza, iż został pouczony o prawie wnoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez pracownika lub członka rodziny, protokołu zatwierdzić nie można (choć takie postępowanie pracownika jest szkodzeniem samemu sobie, ponieważ wydłuża czas do wypłaty ewentualnych świadczeń). Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest wtedy udowodnienie, iż pracownik został rzeczywiście zapoznany i poinformowany o przysługujących mu prawach.

Wnoszenie uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Wnoszenie uwag i zastrzeżeń poszkodowanego do protokołu jest kolejnym prawem pracownika. Uprawnienie to realizuje się w momencie, gdy pracownik nie zgadza się z treścią i ustaleniami zespołu powypadkowego. Rozporządzenie nie określa terminu, w jakim pracownik może wnieść swoje uwagi.

Termin wnoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Moim zdaniem należy przyjąć tutaj zasadę, która jest ściśle związana z terminem w jakim protokół powinien być zatwierdzony tj. maksymalnie do 5 dni pracownik powinien mieć prawo złożenia uwag i zastrzeżeń do protokołu (tj. zatwierdzenie protokołu powinno odbywać się w 5 dniu od jego sporządzenia). Termin ten daje czas poszkodowanemu lub członkom rodziny na zapoznanie się z dokumentacją powypadkową, którą poszkodowany lub członkowie rodziny mają prawo pobierać w formie notatek, kopii i odpisów. Takie postępowanie ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia wypadków ciężkich i śmiertelnych.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

48 + = fifty six