Transport materiałów za pomocą podestu ruchomego

Czy można transportować materiały budowlane na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą podestu ruchomego?

Transport materiałów budowlanych za pomocą podestu ruchomego

Podstawowe wymagania związane z montażem, demontażem i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych określa §51 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. Stanowi on, iż montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Innymi słowy, stosowanie podestu ruchomego roboczego do transportu materiałów budowlanych może być dopuszczalne tylko wówczas, gdy taki rodzaj wykonywanej pracy dopuszcza dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymagań bhp dotyczących określonej czynności roboczej.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− one = 4