Weryfikacja oceny ryzyka zawodowego

Artykuł dotyczy propozycji stosowania zaprezentowanej w artykule metody weryfikacji oceny ryzyka zawodowego. Podstawowym celem opracowanej metody jest przyspieszenie procesu metody weryfikacji z jednoczesnym udowodnieniem przeprowadzenia tego procesu w sytuacjach, gdy wymaga tego przepis prawa lub określony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Artykuł dostępny jest na łamach magazynu Scientific Papers of Silesian University of Technology i dostępny jest pod poniższym linkiem (w języku angielskim):

Proposition of a method of verification occupational risk assessment 

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three + four =