Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby są realizowane na podstawie art. 225 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. 

Wykaz prac, o których mowa powyżej, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. 

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby celem zapewnienia asekuracji jest obligatoryjny podczas wykonywania prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, mając na uwadze przepisy szczególne wydane dla prac wykonywanych w określonych gałęzi gospodarki.

W obecnym stanie prawnym, ustawodawca pozostawił ustalenie wykazu prac w gestii wewnątrzzakładowej. Wprowadzenie wykazu musi być poprzedzone konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami. Zaleca się, aby z konsultacji sporządzony został protokół.

Rodzaje prac, przy których obligatoryjnie powinna być zapewniona asekuracja, to prace zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych zaprezentowane w niniejszym wykazie.

Powyższy wykaz może również pomóc spełnić wymagania narzucone przez § 80 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, na podstawie którego należy ustalić i opracować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. 

Nieocenioną pomocą przy ustalaniu wykazu prac wymagających asekuracji może być również nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288).

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eighty four − eighty three =