Wykaz prac wzbronionych kobietom w regulaminie pracy

Wykaz prac wzbronionych kobietom

1 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Nasz zakład zatrudnia 69 pracowników pełnoetatowych. W jaki sposób więc rozumieć obecne regulacje odnoszące się do wykazu prac wzbronionych kobietom, który należy zawrzeć w regulaminie pracy?

Wykaz prac wzbronionych kobietom w regulaminie pracy

Zgodnie z art. 104 [1] §1 pkt 6 Kodeksu pracy, regulamin pracy, obowiązujący w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom. Przepis ten wskazuje, że istotnym jest zawarcie w regulaminie pracy nie tylko prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym, ale również i wszystkim innym pracownicom.

Dla przypomnienia – regulamin pracy, w chwili obecnej, należy wprowadzić w zakładzie pracy, jeżeli zakład ten zatrudnia co najmniej 50 pracowników.

Kobiety w ujęciu ochrony pracy

Obecny stan prawny rozróżnia trzy sytuacje zawodowe pracownic:

a) ciąża,

b) karmienie piersią,

c) pozostałe.

Prace wzbronione kobietom karmiącym i będącym w ciąży określa przytoczone, nowo wprowadzone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r. poz. 796) – wykaz prac, zastępujące rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym

Powyższe rozporządzenie nie wskazuje już rodzajów prac wzbronionych pozostałym pracownicom. Część prac z nieaktualnego już stanu prawnego została przeniesiona do znowelizowanego 1 maja 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.), do którego dodano i zaktualizowano normy związane z transportem ręcznym i wysiłkiem fizycznym, których przekroczenie dla kobiet (pozostałych pracownic) jest niedopuszczalne.

W obecnym stanie prawnym  występują więc prace wzbronione kobietom w ciąży, kobietom karmiącym i pozostałym kobietom, będącym w stosunku pracy, a wykonującymi ręczne prace transportowe lub związane z wysiłkiem fizycznym.

W przypadku występowania innych rodzajów prac, związanych z ryzykiem występowania czynników szkodliwych dla zdrowia, przy których zatrudnione są pozostałe kobiety, obowiązują normy odpowiednie dla tychże czynników.

Wobec powyższego, ustawodawca pozostawił w gestii pracodawcy określenie prac wzbronionych kobietom, które nie pozostają w ciąży ani nie karmią piersią.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four × = twenty four