Wypadek przy pracy – podstawowe obowiązki pracodawcy

Wypadek przy pracy

Postępowanie pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Zgodnie z art. 234 Kodeksu pracy dalej kp, w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Wypadek przy pracy ciężki lub śmiertelny

Ponadto pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany jako wypadek przy pracy.

Rejestr wypadków przy pracy

Pracodawca jest również obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowywać przez 10 lat protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Wszelkie koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Działania podejmowane po wypadku przy pracy

Art. 234 kp określa podstawowe obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Kolejność podejmowanych działań wygląda następująco:

a) wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie, które przyczyniło się do zaistnienia wypadku przy pracy,

b) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz w przypadku zaistnienia wypadku ciężkiego i śmiertelnego niezwłocznie powiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora (prokuratora powiadamia się w praktyce poprzez zgłoszenie wypadku na policję),

c) ustalić przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku przy pracy w trybie przewidzianym przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalenia określa się w protokole powypadkowym,

d) zastosować odpowiednie (czyli takie, które zmniejszą w sposób realny ryzyko) środki zapobiegające podobnym wypadkom,

e) zaprowadzić rejestr wypadków przy pracy,

f) przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez 10 lat.

Wypadek przy pracy ciężki lub śmiertelny

Dodatkowo ustawodawca nakłada obowiązek informowania okręgowego inspektora pracy i prokuratora o każdym wypadku o znamionach wypadku ciężkiego i śmiertelnego, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy tj.:

a) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w definicji wypadku przy pracy (art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy z dnia 30 października 2002 r.), chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe,

d) określone w art. 3. ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nine × one =