Zniszczona odzież a dopuszczenie do pracy

Odzież robocza

Zapewnienie odzieży roboczej jako obowiązek pracodawcy

Zgodnie z art. 2379 Kodeksu pracy, dalej kp, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Ponadto, pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Dopuszczenie do pracy a odzież robocza

Dopuszczenie pracownika do pracy bez ustalonego dla niego wyposażenia pracowniczego w postaci odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej jest niedopuszczalne. Ustalenie zasad korzystania wraz z wymaganym wyposażeniem pozostaje w gestii pracodawcy (na podstawie art. 2378 kp).

Kiedy powinno wymieniać się odzież roboczą

Oprócz konieczności wyposażania pracownika w ustalone rodzaje odzieży, pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby użytkowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Oznacza to, że każde uszkodzenie odzieży lub środków ochrony indywidualnej, wpływające na cechy ochronne lub użytkowe, podlega bezwzględnej wymianie. Dopuszczenie pracownika do pracy z wyposażeniem uszkodzonym, nie może mieć miejsca.

Uszkodzenie przez pracownika danego rodzaju wyposażenia może skutkować tym, że pracodawca pociągnie pracownika do odpowiedzialności porządkowej lub materialnej – zgodnie z art. 124 kp.

Zapewnienie czynności konserwacyjnych odzieży i środków ochrony indywidualnej leży w gestii pracodawcy.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 5 = fifteen